Miljövänlig tätning av ventilationskanaler

Är din fastighet i behov av ventilations- eller skorstenstätning? Prata med oss på ReliningGruppen! Vi hjälper fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och restauranger i Västsverige att skapa nytt liv åt gamla kanaler. Med tätningsmaterial från FitFire®, som är en vattenbaserad produkt, får du både en klimatsmart och kostnadseffektiv åtgärd.
ReliningGruppen finns representerade med kontor i Göteborg, Mölndal, Vara, Tibro, Hjo, Mariestad och Herrljunga.

Relining av skorstenar och rökkanaler

Med relining via FitFire® får du en tätning med högsta brandklass. Metoden passar skorstenar för olja, pellets, gas, braskaminer, vedugnar, öppna spisar samt brännugnar och industriugnar. Med andra ord – FitFire® täcker in behovet för de flesta fastigheter.

Relining för din ventilationsanläggning

Med vår relining får du en kostnadseffektiv lösning för att kunna återställa de gamla ventilationskanalerna till ett nyskick. Med metoden kan befintliga konstruktioner användas – och vi skapar ett nytt tätt skikt med bibehållen kanalarea.

Relining av imkanaler i storkök med mera

FitFire®-metoden används för att täta alla typer av ventilationskanaler och imkanaler i klass 1-3, Med metoden slipper du nedsmutsande håltagningar, dyra saneringar av eternit eller andra yttre ingrepp. Du får en ny, slät kanal – helt utan skarvar.

RELINING MED FITFIRE® – SE FILMEN HÄR

Relining av
ventilationskanaler
– så går det till

Ca 80 % av alla flerbostadshus bedöms ha läckande ventilationskanaler. Fastigheter byggda före 1990 anses särskilt drabbade, och konsekvenserna är allvarliga. Otäta ventilationskanaler och imkanaler orsakar dålig luftkvalitet där lukter, föroreningar och radon sprids. Dessutom dessutom kostar läckande ventilationskanaler mycket pengar eftersom fläktar och aggregat måste gå på högre effekt.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har allt att vinna på att utföra kanaltätning. Många investerar i värmeåtergivningssystem men glömmer de stora energiförlusterna i otäta kanalsystem. Tätning av ventilationskanaler och imkanaler är en klok ekonomisk investering som ger ökad livskvalitet för de boende och en mer energismart fastighet.

Ett samarbete med oss inleds vanligtvis genom att vi dokumenterar ventilationskanalerna och dess skick med kamerateknik och eventuell läckagemätning.

Med vår relining enligt FitFire-metoden använder vi fastighetens befintliga konstruktion och kanalarea, för att där infoga den nya kanalen som är ett kompositmaterial. Relining-materialet förs in i via slang i befintlig kanal, blåses upp och härdas. Du får en åtgärd som är mycket kostnadseffektiv – och inte minst tidsbesparande.

Förutom att undvika ombygnation ger metoden den stora fördelen att också kunna minimera nedskräpning och att oftast helt eliminera dyrbara ytrenoveringar. När kanalen är relinad, renoverad och klar kan vi lämna fastigheten i snyggt och prydligt skick. Det är en snabb och smidig åtgärd – både för dig som fastighetsägare eller förvaltare – och inte minst för de boende, med minimalt av störande moment. Vi lämnar 20 års materialgaranti vilket ger en trygghet i att välja oss som leverantör.

Relinad ventilationskanal

Ett unikt kompositmaterial
som ger dig flexibilitet

Relining med FitFire® passar utmärkt i fastigheter där ventilationskanalerna består av olika material. Här kan vi skapa en ny, helt sammanhållen kanal som löper genom hela kanalsystemets längd. Därmed behöver du inte fundera över hur ventilationskanalerna tidigare har byggts – med vår relining överlappas alla materiallövergångar, oavsett om det är en kombination av betong, tegel, eternit eller plåtrör. Med distanser kan vi också skapa en kanal förbi brännbara material.

Relining med FitFire
– ett bra miljöval

FitFire® är ett vattenbaserat foder av fiberglas – helt fritt från giftiga Furan, Furfural och Antimoniumtrioxid. Materialet klarar därför de vanligaste miljökriterierna. I komibination med dess slitstarka egenskaper får du en i flera bemärkelser högst hållbar relining. FitFire®finns i fyra olika utföranden, som täcker alla tänkbara behov av isolering av skorstenar och ventilationskanaler. FitFire® rekommenderas av branschorganisationer så som Sunda Hus, Byggvarubedömningen och BASTA.

Insatsrör som ger dig
perfekt isolering

Relining enligt FitFire® är ett italienskt koncept som utvecklats för att kunna appliceras i alla tänkbara typer av skorstenar och ventilationskanaler. Med utbildning och certfifiering från den svenska generalagenten säkerställs att metoden utförs enligt alla högt ställda krav på funktion och säkerhet. All vår relining lämnas med 25 års garanti – som gäller på såväl utfört arbete som material.

Relining av imkanaler
– ett alternativ med
mycket god ekonomi!

Genom FitFire®-metoden får du en mycket snabb och effektiv uppfräschning av imkanalerna – med bättre drag och högre verkningsgrad. Du slipper dessutom kostsamma ombyggnationer och onödigt långa driftsavbrott.

Med FitFire® Vent får du en tätning som uppfyller högsta möjliga brandtekniska täthetsklass för imkanaler. Du kan därför använda FitFire® i alla kanaler som kräver klassificering B-s1, d0 och i imkanaler klass 2 och 3 med erforderlig avskiljningsförmåga klass El 15. FitFire® passar alla volymprodukter i dimensionen 100–300 mm.

Genom att renovera ventilationskanalerna med FitFire® uppfyller du också kraven för evakuering av brandgaser vid eventuell brand i byggnaden.