Med vår mångåriga erfarenhet inom ventilation och brandskydd får du både ett sakkunnigt och mångfacetterad öga på din anläggning.

VÄRT ATT VETA OM RELININGGRUPPEN

Västsvenska ReliningGruppen består av Sotargruppen/Ventgruppen AB, Mölndal & Härryda Sotarna Ulf Gustavsson AB och Hisingens Sotnings AB. Tillsammans är vi ett 50-tal medarbetare med stark lokal förankring i Västsverige, där vi i årtionden verkat inom våra kärnområden sotning/brandskydd och ventilation. Vi kan våra bygder och städer – och vi hittar i fastigheterna. Vi har upparbetade metoder för att informera de boende och för att sedan ta hand om praktiska frågor. På så vis kan vi också skapa en enkelhet för dig som beställare. 
 
Med rötterna inom brandskydd och ventilation kan vi se till helheten! 
Genom vår mångåriga erfarenhet får du ett sakkunnigt och mångfacetterat öga på din anläggning. Utöver våra metoder för relining kan vi också hjälpa till att ta ett helhetsgrepp för många andra frågor där luft och värme samspelar i fastigheten. En smidig arbetsprocess för alla inblandade – med en och samma kontaktperson! 
 
Våra tre samverkande företag inom Västsvenska ReliningGruppen arbetar utifrån ett gemensamt synsätt på kvalitet och service. Vårt arbete och våra metoder dokumenteras i alla led och vi säkerställer processerna genom revisioner enligt FR2000. Naturligtvis har vi också alla nödvändiga ansvarsförsäkringar. 
 
En del av SoVent Group – med dryga fyrtiotalet syskonföretag över landet
Västsvenska ReliningGruppen ingår i SoVent Group, som är den ledande aktören inom den svenska sotnings- och ventilationsbranschen. Koncernen sysselsätter drygt 500 medarbetare i ett 40-tal bolag från Skåne i söder till Västerbotten i norr. Med våra syskonföretag har vi möjlighet att växa när så behövs – och med vår geografiska spridning kan vi också ta hand om uppdrag i vitt skilda delar av landet. 
 
Vill du veta mer om vad ReliningGruppen och SoVent Group kan erbjuda din organisation? Boka in vårt team för ett förutsättningslös möte – så kan vi tillsammans diskutera möjligheterna för just dina fastigheter! 

  Kontakta mig

  Jag vill gärna få kontakt med er gällande:

  Relining av skorsten

  Relining av ventilationskanal

  Relining av imkanal

  Övriga frågor (beskriv gärna i meddelandefältet intill).

  Jag godkänner att mina uppgifter sparas och hanteras enligt GDPR

  Läs vår dataskyddspolicy här.